ردپای ازن در ریه اهالی تهران

ردپای ازن در ریه اهالی تهران

سلامت نیوز در هفته های نخست تابستان سال جاری، رسانه ها از ورود آلاینده ای جدید به هوای تهران خبر دادند که تا به حال سخنی از نقش آن در آلودگی هوای پایتخت شنیده نمی شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری آنلاین،در سال های اخیر آلاینده های خطرناکی مانند مونوکسیدکربن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق در هوای تهران تهدید کننده اصلی تنفس و سلامت بودند اما حالا سخن از آلایندگی هوا توسط گاز ازن است. ازن جزو آلاینده های ثانویه است که خود هنگام احتراق از خروجی منابعی نظیر خودروها منتشر نمی شود، بلکه از واکنش برخی گازها نظیر اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی فرار در حضور نور خورشید ایجاد می شود. میزان غلظت این آلاینده با شدت گرفتن نور خورشید در ماه های گرم سال افزایش می یابد. با بررسی های انجام شده، مشاهده می شود که در ماه های خرداد، تیر و مرداد بیشترین میانگین ماهانه غلظت اتفاق می افتد و در ماه هایی از سال که از شدت تابش نور خورشید کاسته می شود،

میزان این آلاینده نیز به وضوح کاهش می یابد. گاز ازن (O3) از ترکیب 3 اتم اکسیژن ایجاد شده و یک اکسیدکننده قوی محسوب می شود. ازن گازی است تقریبا بی رنگ با بویی خاص شبیه بوی هوای تازه که در دمای معمولی به صورت گاز است و چگالی آن در شرایط استاندارد 1/5برابر اکسیژن است.
ازن در سطوح بالایی اتمسفر که ازن خوب هم نامیده می شود، از ورود اشعه ماورای بنفش خورشید به زمین جلوگیری می کند و ازن در سطح زمین که آن را ازن بد هم می نامند به عنوان آلاینده محسوب می شود و جزو آلاینده های ثانویه است. ازن هنگامی تشکیل می شود که آلاینده های منتشره از خودروها، نیروگاه ها، پالایشگاه ها، کارخانه های شیمیایی و سایر منابع در …

درباره نویسنده