خسارت ۴۰۰ میلیون دلاری یک روز تعطیلی در اثر ریزگردها

درباره نویسنده