تلاش های گسترده ی ابوظبی برای بهبود کیفیت هوا

تلاش های گسترده ی ابوظبی برای بهبود کیفیت هوا

پس از انتشار گزارش سالانه ی آژانس محیط زیست ابوظبی در سال ۲۰۱۷، آلودگی هوا یکی از تهدیدات اصلی سلامت عموم در امارات متحده عربی شناخته شد؛ در راستای غلبه بر این مشکل، امارات اکنون اقدامات مهمی را در پیش گرفته است که تا سال ۲۰۲۱ از میزان آلودگی و تاثیرات نامطلوب متعاقب، به طور چشمگیری بکاهد.
طبق گفته های رقیه محمد، مدیر بخش کیفیت هوا، آلودگی صوتی و تغییرات آب و هوایی در EAD ، ابوظبی با استفاده از بهترین تکنولوژی های موجود، اجرای مناسب ترین سیاست ها برای شرایط منطقه ای، تحقیقات گسترده ی علمی و همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی، در حال ارائه رویکردی متقابل برای بهبود کیفیت هوا است .
بر اساس گزارش های ارائه شده، ۲۰ شبکه از ایستگاه های نظارت ثابت و دو شبکه از ایستگاه های متحرک، به طور مداوم بیش از ۱۷ نوع آلاینده و پارامترهای هواشناسی را هر ساعت اندازه گیری می کنند و به این ترتیب کیفیت هوای سراسر ابوظبی را مورد بررسی قرار می دهند.
هدف اصلی این برنامه، ارائه ی اطلاعات دقیق در مورد کیفیت هوا برای آژانس محیط زیست ابوظبی است؛ با این روش، مسئولان قادر به شناسایی عوامل خطر، چالش ها، وضعیت کیفیت هوا و نیز بررسی تاثیر مدیریت مورد نظر خواهند بود .

نتایج این گزارشات حاکی از آن است که آلاینده های اصلی در امارات متحده عربی ذرات جامد یا مایع ریز موجود در هوا هستند. همچنین از آنجایی که غلظت اوزون در سطح زمین اغلب بیش از حد مجازی است که استانداردهای کیفیت هوای ملی امارات متحده عربی تعیین کرده است، بنابراین، اوزن هنوز چالش بزرگی برای امارات به حساب می آید .

درباره نویسنده