هوای پاک با دوچرخه

هوای پاک با دوچرخه

امروز 13 خرداد ماه روز دوچرخه است. اگر بخواهند با هزینه‌های ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی مقابله کنید که موجب کم تحرکی، ترویج دیابت و کبد چرب می‌شود، راهی جز این نیست که شهرهایمان را به تصرف دوچرخه در آورده و از اشغال چهار چرخ آزاد کنیم.
با توجه به اینکه دوچرخه را که یکی از اختراع‌های بشری بوده و بیش از ۲۰۰ سال از تولدش می‌گذرد، حال سازمان ملل آن را در تقویم تاریخ جهان قرار داد.
روز سوم ژوئن برابر با سیزدهم خرداد به عنوان روز جهانی دوچرخه نامگذاری شد تا توجه جهانیان را متوجه این اختراع بدون آلودگی کند.
193 کشور جهان به قرار گرفت یک روز در تقویم به عنوان روز دوچرخه رای مثبت دادند، این اجماع از معدود قطعنامه‎های سازمان ملل است که حتی یک رای مخالف یا ممتنع نداشته و همه به این نتیجه رسیدند.
امسال برای اولین بار سازمان ملل به پیشنهاد کشور ترکمنستان سوم ژوئن برابر با 13 خرداد ماه را روز جهانی دوچرخه اعلام کرده تا توجه جهانیان را نسبت به اهمیت این وسیله پاک جلب کند اما در ایران تشکل‎های مردم نهاد حدود سه سال گذشته این موضوع را مطرح کرده و مردم از دولتمردان جلوتر بوده و حمایت آنها را به خود جلب کرد.
حدود 900 کیلومتر مسیر ایمن دوچرخه سواری طی 2 سال اخیر در شهر پهای ایران ایجاد شده که امیدواریم همه مردم ایران با دوچرخه در خیابان ها ظاهر شوند؛ حق مردم ایران استفاده ایمن از یک وسیله عبور و مرور سلامت محور است.

درباره نویسنده