مدارس بجای تعطیلی در برابر آلودگی هوا و برف تجهیز شوند

مدارس بجای تعطیلی در برابر آلودگی هوا و برف تجهیز شوند

رضوان حکیم زاده، معاون وزیر آموزش وپرورش در گفت وگو با پایگاه خبری رویداد 24 گفت: در شرایط فعلی هر بار که مدارس به خاطر آلودگی هوا تعطیل می شوند باری که بر دوش معلمان می افتد، سنگین تر می شود. چون وظیفه اصلی جبران دروس دانش آموزان به عهده آن هاست و باید بیشتر از هرکسی باید به فکر باشند.

در ادامه این گفت وگو می خوانیم:
معاون وزیر آموزش وپرورش گفت: جبران درس ها، برنامه کلی ندارد که آموزش وپرورش بخواهد آن را ابلاغ کند. یعنی نسخه ای واحدی نیست که از مرکز ابلاغ شود و همه معلمان طبق یک قانون و روند آن را اجرا کنند. چون بر اساس منطقه، محله، شرایط هر مدرسه و کلاسی باهم متفاوت است. برای همین هر معلم با توجه به خلاقیت خود و با توجه به شرایطی که دبیر آن را ارزیابی می کند برای جبران درس ها در نظر می گیرد.
قبل از بازگشایی مدارس در سال 96 اعلام شد دانش آموزان فقط 174 روز به مدرسه می روند.این مدت زمان بدون احتساب تعطیلی های غیرقابل پیش بینی از آلودگی هوا است. هرچند دیگر از مهر تاکنون از تعطیلات گاه و بی گاه آمار دقیقی وجود ندارد. اما با یک حساب وکتاب سر انگشتی متوجه خواهیم شد که دانش آموزان 30 روز از مدرسه جامانده اند یعنی یک ماه در طول سال تحصیلی از درس و کتاب و آموزش عقب مانده اند. حالا اینکه این موضوع چقدر می تواند به دانش آموزان و نظام آموزشی آسیب وارد کند، یک چالش است. در کنار آن مهم تر این سوال که این عقب ماندگی از درس چگونه جبران می شود؟ آیا آموزش وپرورش تمهیدی برای آن کرده است؟
رضوان حکیم زاده معاون وزیر آموزش وپرورش در گفت وگو با رویداد24 درباره نحوه جبران عقب ماندگی دانش آموزان گفت: در شرایط فعلی هر بار که مدارس به خاطر آلودگی هوا تعطیل می شوند باری که بر دوش معلمان می افتد، سنگین تر می شود. چون وظیفه اصلی جبران دروس دانش آموزان به عهده آن هاست و باید بیشتر از هرکسی باید به فکر باشند.

درباره نویسنده