شهروندان حق شکایت از آلوده کنندگان هوا را دارند

شهروندان حق شکایت از آلوده کنندگان هوا را دارند

از ابتدای سال 96 تاکنون تهرانی ها 96 روز را در هوای ناسالم سپری کردند که از این تعداد 8 روز وضعیت هوا در حد هشدار بوده است.بنا به گفته کارشناسان حوزه آلودگی هوا و مدیران سازمان محیط زیست، ذرات معلق کوچکتر از 5/2 میکرون مهم ترین و در عین حال نگران کننده ترین آلاینده هوا به شمار می رود.امروزه با اتکا به مطالعات بین المللی متعدد تاثیر ذرات معلق در بروز سرطان، آسم و آلرژی و بیماری های اعصاب و روان محرز شده و تاثیر این آلاینده در عصبانیت ها و کم حوصلگی های شهروندان شهرهای آلوده غیرقابل کتمان است. در این میان مسئله قابل توجه و تامل تعداد مرگ های ناشی از آلودگی هواست.طبق اعلام مسوولان، سالانه حدود 36 هزار مرگ در سراسر کشور منتسب به آلودگی هواست و مبلغی حدود ۲.۴۸ درصد تولید ناخالص ملی معادل ۳۴ هزار میلیاد تومان صرف پیامدهای ناشی از آلودگی هوا می شود. عدد «36 هزار مرگ» را باید چندباری در ذهن مرور کرد تا فاجعه ای که آلودگی هوا به طور بطئی و پنهان برای جامعه رقم می زند؛ بهتر عریان شود.در چنین شرایطی سئوال اصلی این است که اگر دستگاه های نظارتی و قضایی برای یک قتل حساسیت دارند در برابر این تعداد مرگ ناشی از آلودگی هوا چه واکنشی باید داشته باشند؟ مجتهدزاده با تاکید بر اینکه موضوع آلودگی هوا مقوله بسیار مهمی است چون جان و سلامتی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: طبیعتا کودکان، سالمندان و بیماران به عنوان گروه های حساس جامعه، تاثیر منفی بیشتری از آلودگی هوا می بینند و از آنجا که دفاع از حقوق همگان از وظایف مدعی العموم است؛ باید در این زمینه وارد شوند. در این باره علی مجتهدزاده – حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری- در گفت وگو …

درباره نویسنده