تعداد روزهاي آلوده تهران به ۲۰ رسيد

تعداد روزهاي آلوده تهران به 20 رسيد

شمار روزهاي آلوده هواي تهران ازابتداي سال جاري به 20 رسيد. ازابتداي سال جاري تاكنون هوا طي 20 روز به شرايط ناسالم براي گروه‌هاي حساس رسيده و حد استاندارد را رد كرده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، «ليلا نظري» سخنگوي شركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت: گزارش هاي رسيده از ايستگاه هاي سنجش آلودگي هواي تهران نشان مي‌دهد شاخص كيفيت هواي روز شنبه 28 مرداد روي عدد 109 و هواي ناسالم براي گروه‌هاي حساس قرار دارد. بدين ترتيب سالمندان، بيماران قلبي ريوي، كودكان و بانوان باردار نبايد طولاني مدت در فضاي باز بمانند. روز يكشنبه نيز هوا آلوده خواهد بود و شرايط کيفي هواي نامطلوب در تهران ادامه دارد.
به گفته نظري، از ابتداي سال جاري تاكنون هوا 9 روز پاك، 123 روز سالم و 20 روز ناسالم بوده است.
همچنين «حسين شهبازي» مدير واحد پيش بيني شركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت: بر اساس تحليل ﺁخرين داده هاي هواشناسي پيش بيني شده براي شهر تهران، در بيشتر ساعات روز شنبه، باد موثر (بزرگي بين 3 تا 5 متربرثانيه) با جهت غالب جنوبي – جنوب غربي وزيد. با افزايش تدريجي ميزان ناپايداري جوي در روز يکشنبه، در برخي ساعات به ويژه بعدازظهر وزش باد نسبتا شديد (بزرگي بين 5 تا 8 متربرثانيه) از سمت نواحي جنوب شرقي – جنوبي پيش بيني مي شود. با تداوم اين شرايط در روز دوشنبه، وزش باد نسبتا شديد از سمت نواحي جنوب شرقي طي برخي ساعات دور از انتظار نيست. همچنين دما طي دو روز آينده کاهش نسبي خواهد يافت. طبق نتايج پيش بيني کيفيت هوا، وضعيت کيفي هواي پايتخت طي روز شنبه به دليل افزايش غلظت ذرات معلق در آستانه شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس بود و انتظار مي رود تا روز يکشنبه شرايط کيفي هواي نامطلوب به ويژه براي گروه هاي حساس در برخي مناطق شهر تهران همچنان تداوم داشته باشد.

درباره نویسنده