ریزش باران اسیدی در کرمانشاه

ریزش باران اسیدی در کرمانشاه

سعید دزفولی‌نژاد رئیس اداره آزمایشگاه‌های محیط زیست کرمانشاه گفت: با توجه به اینکه در کرمانشاه بجز ریزگردها آلاینده‌های دیگر به مرز هشدار نمی‌رسند، خطر ریزش باران اسیدی در کرمانشاه وجود ندارد.

وی افزود: باران اسیدی در مناطق صنعتی رخ می‌دهدو زمانی که غلظت آلاینده‌ها مانند CO، اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای گوگرد در هوا زیاد باشد، هنگام بارش این ذرات می‌توانند در باران حل شوند.

رئیس اداره آزمایشگاه‌های محیط زیست کرمانشاه با اشاره به اینکه باران اسیدی عامل اصلی خوردگی ابنیه و ساختمان‌ها و موجب اسیب رساندن به پوشش گیاهی است ،خاطر نشان کرد: ترکیب باران با SO2 باعث تولید “اسید سولفوور” با ترکیب H2SO3 می‌شود و یا از ترکیب اکسیدهای نیتروژن با آب اسیدهای نیتریک و نیترو ایجاد می‌شود.

درباره نویسنده