حمله ريزگردها چالش زيست محيطي استان البرز

حمله ريزگردها چالش زيست محيطي استان البرز

مدير کل محيط زيست استان البرز پيرامون هجوم ريزگردها به فضاي استان گفت : متاسفانه خاکستري شدن استان البرز و حمله ريزگردها به استان از ديگر چالش هاي زيست محيطي استان است.
دکتر محمدي افزود:  مشکل عمده در اين زمينه مربوط به کشورهاي خاورميانه نظير عراق، سوريه و عربستان است و چون اين کشور ها از آرامش سياسي برخوردار نيستند ديپلماسي سياسي براي حل ريزگردها چاره ساز نمي باشد.
وي بخش ديگري از معضلات ريزگرد را درون استاني و مربوط به استان هاي همجوار دانست.
مدير کل حفظ محيط زيست استان البرز افزود خشکسالي هاي متوالي به دليل افت آب هاي زيرزميني است که براي رفع اين مشکل با دانشگاه محيط زيست به توافق رسيديم تا کانون هاي ريزگرد را شناسايي کنيم و تغيير و تحولات را در حدود 3 يا 4 سال گذشته بررسي نماييم و راهکارهايي در جهت حذف ريزگردها ارائه شود.

درباره نویسنده