غلظت ريزگردها در شمال سيستان و بلوچستان، ۱۵ برابر حد مجاز

کشور از چهارسو در محاصره ریزگرد‌ها

غلظت ريزگردها در شمال سيستان و بلوچستان به 15 برابر حد مجاز رسيد.
به گزارش خبرگزاري آريا، حد استاندارد ريزگردها در هوا 150 ميکروگرم برمتر مکعب است .
مدير کل ستاد بحران سيستان و بلوچستان ميزان غلظت ريزگردها در اين منطقه را 2 هزار و 438 ميکرو گرم بر متر مکعب اعلام کرد.
اربابي گفت : طوفان گرد وخاک در شمال سيستان و بلوچستان که از پنج شنبه آغاز شده بود و سرعت آن ديشب به 83 کيلومتر در ساعت رسيد، شعاع ديد در زابل را به 400 مترکاهش داد.
وي افزود : وزش باد نسبتا شديد همراه با گرد و خاک همچنان تا پايان وقت امروز در شمال استان ادامه دارد .
مدير کل ستاد بحران سيستان و بلوچستان گفت : هم اکنون غلظت ريزگردها 184 ميکروگرم و سرعت وزش طوفان در شمال استان به 50 کيلومتر بر ساعت رسيده است .

درباره نویسنده