ریزگردها در کاشان منشأ خارجی ندارد

پول دانشگاه اهواز صرف مقابله با ریزگردها شد

در کاشان، خالوئی در بررسی پدیده ریزگردها در جلسه شورای اسلامی این شهر، اظهاراتی مبنی بر اینکه ورود ریزگردها به کاشان منشأ خارجی دارد،  را رد کرد.

خالوئی افزود : کمبود منابع آبی و چرای بیش از حد دام در مراتع و خشکسالی 3 دلیل عمده افزایش هجوم ریزگردهائی است که منشأ آنها همین مناطق اطراف کاشان است.

وی با بیان اینکه مالچ پاشی، هزینه و وقت زیادی صرف می‌کند، ایجاد پوشش گیاهی و جلوگیری از چرای بی‌رویه دام در مراتع اطراف کاشان را به عنوان راهکارهای فرونشاندن گرد و غبار و ریزگردها را اعلام کرد.

در این جلسه، ابتدا، ثابت عضو شورا به دو نامه ارسالی خطاب به نماینده کاشان جهت پیگیری مشکل هجوم ریزگردها و گرد و غبارهای اخیر در این شهرستان از طرف شورای شهر اشاره کرد.

وی، افزود: این بحران به جهت فرامنطقه‌ای بودن و به مخاطره انداختن سلامت شهروندان کاشانی و مشکلاتی که در دستگاه تنفسی بدن ایجاد می‌کند، مدت‌هاست که مورد توجه شورای شهر واقع شده و ارسال این دو نامه از سوی شورای اسلامی شهر خطاب به نماینده شهرستان در مجلس در همین راستا ارزیابی می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر کاشان نیز در این نشست عزم جدی مسؤلان شامل فرماندار، نماینده مجلس، شورای شهر، شهرداری، اداره منابع طبیعی و شرکت آبفا در راه فرونشاندن هجوم ریزگردها به کاشان را لازم دانست.

علی رسول زاده همچنین پیشنهاد کرد: تا آقایان ثابت و الماسی از جمع اعضای شورای اسلامی شهر کاشان پیگیر وضعیت بحران ریزگردها در این شهرستان باشند.

درباره نویسنده