گزارش مکتوب… آمايش سرزمين راهکاري براي مقابله با ريزگردها

گزارش مکتوب... آمايش سرزمين راهکاري براي مقابله با ريزگردها

اجرای طرح آمایش سرزمین از جمله راهکارهای حفاظت از عرصه های طبیعی و مقابله با ریزگردها با منشاء داخلی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری وجود 12 روز ناسالم و وجود ذرات ریزگرد در هوا را تهدیدی برای این استان می داند و می گوید: باید تلاش کنیم چهارمحال و بختیاری را به سمتی ببریم که خود استان تولید کننده ریزگرد نباشد و این امر از طریق حفاظت از منابع آب و تالاب های استان مقدور است.


آقای احمدی با اشاره به این که  ذرات گرد و غبار از سمت استان خوزستان و مربوط به ریزگردهای کشورهای غربی ایران هستند؛ می گوید: وزش باد کانون های تولید گرد و غبار محلی را فعال کرده که این امر شدت آلودگی ریزگردها را افزایش داده است.
مدیرکل برنامه و بودجه‌ سازمان زمین شناسی کشور هم که هفته گذشته به شهرکرد سفر کرده بود؛ می گوید: با توجه به خشک شدن دشت های چهارمحال و بختیاری، این استان در فهرست مناطق منشاء ایجاد ریزگرد در کشور قرار گرفته است.
راضیه لک می افزاید: بی توجهی به عوامل محیطی و انسانی که روند فرسایش خاک و افزایش ریزگردها را فراهم می کند سبب خشک شدن دشت های استان چهارمحال و بختیاری شده است.
وی با تاکید بر لزوم حفظ منابع آبی چهارمحال و بختیاری، می گوید: با توجه به سهم عظیم این استان در تولید آب شیرین کشور، توجه به حفظ منابع آبی آن باید مورد توجه مسئولان کشوری و استانی قرار گیرد.
مدیرکل برنامه و بودجه‌ سازمان زمین شناسی کشور بی توجهی به منابع آبخیز و سفره های آب زیرزمینی چهارمحال و بختیاری را از عوامل تسریع فرسایش خاک و انتقال ریزگردها می داند و می گوید: بهره برداری بیش از حد از منابع آب، احداث سدها و جلوگیری از جریان آب در بستر رودخانه ‌از دیگر عوامل فراهم شدن زمینه فرسایش خاک و ایجاد ریزگردهاست.
خانم لک شخم زدن زمین های کشاورزی و رهاسازی آنها به دلیل نبود آب کافی برای کشاورزی را عامل دیگری برای ایجاد ریزگردها و انتقال آن می داند و می افزاید: بی توجهی به حیات تالاب ها و تخصیص نیافتن حق آبه به آن ها، زمینه خشکی تالاب های چهارمحال و بختیاری را فراهم می کند که این مسأله ایجاد و انتقال ریزگردها را به دنبال دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری بروز خشکسالی های اخیر، چرای بیش از حد دام در مراتع، قطع درختان و زوال گونه های جنگلی، شخم و شیار زمین های کشاورزی و منابع طبیعی و کاهش شدید منابع آب را از مهمترین دلایل تقویت ریزگردها در چهارمحال و بختیاری بیان می کند.
آقای احمدی اجرای طرح آمایش سرزمین را از جمله راهکارهای حفاظت از عرصه های طبیعی و ملی می داند و می گوید: مهم ترین راه برای حفاظت از محیط زیست و حرکت به سمت توسعه پایدار آموزش مردم و مشارکت حداکثری نیروهای مردمی است.//

درباره نویسنده