سلاح مبارزه با گرد و غبار

در روزهای اخیر که گرد و غبار مهمان طاقت فرسای خیابان های شهر بود شاید کمی دلمان خوش بود که تدابیر جنگلهای این سرزمین سبز شاید تنها تدبیر فعلی موجود برای مبارزه با غبار باشد.

در شرایط کنونی که ریزگردهای عربی این روزها و ماههای اخیر دیگر به مهمان همیشگی استانهای مختلف کشور تبدیل شده اند تنها راه حل ممکن، حفاظت از عرصه های جنگلی و مرتعی به منظور مقابله با این پدیده خطرناک زیست محیطی است که شاید امروز ضرورت آن را بیش از هر زمان دیگری دریابیم.

در شرایط فعلی برای تجربه نفس های خالی از غبار، باید به دنبال داشته های طبیعی سرزمین خود رفته و دلخوش به بهبود وضعیت کویرهای کشورهای همسایه نباشم.

اتخاذ تدابیر اصولی برای مبارزه به پدید بیابان زایی در کشور، حفظ و حراست عرصه های جنگلی موجود، فرهنگسازی در زمینه درختکاری و عدم تخریب مراتع و جنگلها، گسترش فعالیتهای آبخیزداری، رسیدگی به امور تالابها و منابع آبی کشور و بهره برداری اصولی از این منابع از راهکارهایی است که باید در شرایط فعلی در دستور کار قرار گیرد.

در شرایط فعلی برای تجربه نفس های خالی از غبار، باید به دنبال داشته های طبیعی سرزمین خود رفته و دلخوش به بهبود وضعیت کویرهای کشورهای همسایه نباشم

هر هکتار جنگل می تواند 68 تن غبار را جذب کند، با این اوصاف به عنوان مثال تنها جنگلهای استان لرستان که در مسیر گرد و غبارها قرار دارد، در سال بیش از 60 میلیون تن گرد و غبار هوا را جذب می کند.

وظیفه همه ما حفظ عرصه های جنگلی است. شاید یکی از مهمترین علت سیلابهای اخیر در 16 استان کشور و از بین رفتن تعدادی از هموطنانمان ناشی از تخریب عرصه های جنگلی و مراتع باشد. در حال حاضر مهم ترین عامل تحریب جنگلها و منابع طبیعی در کشور ما انسان محسوب می شود.

افزایش جمعیت دام و چرای بی رویه، توسعه اراضی کشاورزی، تامین چوب از درختان برای سوخت و آتش سوزی جنگلها از عمده ترین مخاطراتی است که جنگلها را تهدید می کند.

رخ دادن سیلهای مهیب در کشور، خیزش طوفانها و بادهای سنگین و ایجاد گرد و غبارهای روان در سطح بسیاری از استانها و مناطق کشور ناشی از تبعات تخریب پوشش گیاهی در کشور است.

افزایش آلودگی هوا و بروز پدیده گرد و خاک در کشور موجب ایجاد انواع بیماریهای عروقی و تنفسی، عفونت های چشم و گلو، بروز انواع بیماریهای گیاهی و بسته شدن روزنه برگها و اختلال در سیستم فیزیولوژی گیاه می شود.

حفظ عرصه های جنگلی و مرتعی در شرایط کنونی وظیفه همه مردم و دوستداران طبیعت است که باید بیش از یش مورد توجه قرار گیرد.

به هر حال به نظر می رسد در شرایط کنونی یکی از عواملی که می تواند حداقل چاره ای برای درد گرد و غبار که گویا بی درمان می نماید حفاظت از عرصه های جنگلی و توسعه جنگلهای و مراتع در سطح کشور است.

منبع: خبرگزاری مهر(باتلخیص)

عطاالله باباپور

درباره نویسنده