ریزگردهای ترکمن در خراسان شمالی

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: بخش عمده ریزگردهایی که در فضای این استان وجود دارد از خاک کشور ترکمنستان وارد این استان می شود.

پیش تر مسوولان اداره کل محیط زیست خراسان شمالی منشا ریزگردهای معلق در هوای این استان را همچون دیگر مناطق کشور از خاک کشور عراق می دانستند که با طی فاصله 3 هزار کیلومتری وارد این منطقه می شود.

‘سیداصغر مطهری’ روز یکشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار کرد: علاوه بر ورود ریزگردها از ترکمنستان، وجود خشکسالی، شخم زدن غیراصولی کشتزارها و چرای بی رویه دام در مراتع و فرسایش خاک، موجب افزایش ریزگردها در این استان می شود.

ریزگردها در آسمان خراسان شمالی و بویژه بجنورد، مرکز این استان در نیمه نخست سال بیشتر دیده می شود که برخی از روزها آلودگی هوا به حدی می رسد که توسط دستگاه های مرتبط هشدارهایی به شهروندان برای حضور نیافتن در سطح شهر داده می شود.

استان 867 هزار نفری خراسان شمالی واقع در شمالشرق کشور، با کشور ترکمنستان 301 کیلومتر مرز مشترک دارد.

درباره نویسنده