اجرای ‘طرح ملی پایش ریزگردها’

رییس سازمان هواشناسی کشور از اجرای apostrophe طرح ملی پایش ریزگردها apostrophe خبر داد. پرهیزگار گفت : شهرهای فرخشهر و لردگان درچهارمحال و بختیاری از شهرهای در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح است وی افزود : نیازسنجی برای راه اندازی ایستگاه جدید در استانها،با کمک تیمی مطالعاتی و بر اساس استانداردهای بین المللی انجام می شود و راه اندازی ایستگاه جدید بنا بر تشخیص این تیم صورت می گیرد. هم اکنون 66ایستگاه هواشناسی در کشور راه اندازی شده و در حال فعالیت است که15 ایستگاه آن …
رییس سازمان هواشناسی کشور از اجرای apostrophe طرح ملی پایش ریزگردها apostrophe خبر داد.
پرهیزگار گفت : شهرهای فرخشهر و لردگان درچهارمحال و بختیاری از شهرهای در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح است
وی افزود : نیازسنجی برای راه اندازی ایستگاه جدید در استانها،با کمک تیمی مطالعاتی و بر اساس استانداردهای بین المللی انجام می شود و راه اندازی ایستگاه جدید بنا بر تشخیص این تیم صورت می گیرد.
هم اکنون 66ایستگاه هواشناسی در کشور راه اندازی شده و در حال فعالیت است که15 ایستگاه آن به چهارمحال و بختیاری اختصاص دارد.

درباره نویسنده