عملیات اجرایی کنترل ریزگردها و طوفان نمک اراضی حاشیه دریاچه ارومیه

اجتماعی عملیات کنترل طوفان های گرد و غبار و نمک اراضی حاشیه دریاچه ارومیه اجرا می شود. رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه بر اساس مطالعات صورت گرفته منطقه خاصلو به عنوان کانون بحران شناسایی شده است گفت: اراضی ملی حاشیه دریاچه ارومیه به مساحت صد وهشتاد هزار هکتار است و از این مساحت پازده هزار هکتار آن به عنوان طرح ضربتی برای اجرای این عملیات شناسایی شده است. مهری با بیان اینکه شروع عملیات در منطقه ای به مساحت پانصد هکتار است گفت: این کار تا پایان اجرای عملیات …
عملیات کنترل طوفان های گرد و غبار و نمک اراضی حاشیه دریاچه ارومیه اجرا می شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه بر اساس مطالعات صورت گرفته منطقه خاصلو به عنوان کانون بحران شناسایی شده است گفت: اراضی ملی حاشیه دریاچه ارومیه به مساحت صد وهشتاد هزار هکتار است و از این مساحت پازده هزار هکتار آن به عنوان طرح ضربتی برای اجرای این عملیات شناسایی شده است.
مهری با بیان اینکه شروع عملیات در منطقه ای به مساحت پانصد هکتار است گفت: این کار تا پایان اجرای عملیات در سطح پانزده هزار هکتار ادامه پیدا خواهد کرد.
وی عملیات اجرایی را شامل کاشت نهال و بذر پاشی بیان کرد و افزود: نهال های در نظر گرفته شده برای اجرای این عملیات از گونه های مقاوم به شوری همچون گز و آتریپلکس و گونه های بومی مرتعی از قبیل هالگنوم و هالوستاخیس است.
مهری با اشاره به نقش مهم و موثر جوامع محلی در پیشبرد این طرح گفت: اجرای این طرح بدون همکاری جوامع محلی امکان پذیر نخواهد بود.

درباره نویسنده