تالاب های کشور مستعد بروز ریزگرد هستند

رییس انجمن متخصصان محیط زیست ایران گفت: شرایط تالاب های كشور به گونه ای است كه به سمت خشك شدن پیش می رود و از این رو مستعد بروز ریزگرد خواهد شد.
‘ مجید عباسپور’ افزود: متاسفانه وضعیت تالاب های داخلی كشور در شرایط مطلوبی نیست و اگر این روند به همین روال پیش رود به زودی شاهد خشك شدن آنها خواهیم بود كه دراین صورت منشاء بروز ریزگردها خواهند شد.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال دریاچه ارومیه ، هامون و یا گاوخونی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و اگر فكری برای نجات آنها نشود به منشاء گرد و غبار در كشور تبدیل می شود.

عباسپور تاكید كرد: هر چند در حال حاضر كانون و منشاء بحران ریزگردها خارج از كشور است اما اگر وضعیت تالاب ها به همین روال پیش رود منشاء داخلی ریزگردها به منشاء خارجی اضافه می شود.

وی در ادامه به وضعیت بحرانی ریزگردها در كشور و منطقه اشاره كرد و گفت: در زمینه مشكل ریزگردها به مرحله ای رسید ایم كه باید كنوانسیون منطقه ای ریزگردها و ذرات معلق در منطقه ایجاد شود.

وی افزود: خوشبختانه منشاء ریزگردها شناسایی و راه مقابله با آن مشخص شده است.

وی اظهارداشت: بیشترین درصد منشاء بروز ریزگردها در خارج از مرزهای كشور است . كشورهایی كه كانون بحران در آنها شناسایی شده بنا به دلایل مختلف سیاسی یا مالی هیچ گونه اقدامی برای حل این مشكل نمی كنند.

عباسپور افزود: تاكنون اقدامات و پیشنهادهای زیادی برای حل این مشكل را ارایه داده اند كه متاسفانه كشورهمسایه عراق – كه كانون اصلی این ریزگردهاست – هیچ تعهدی نسبت به اجرای این طرح ها از خود نشان نمی دهد.

رییس انجمن متخصصان محیط زیست ایران اظهارداشت: به نظر می رسد راه حل این مشكل برقراری تعاملات منطقه ای است تا بر اساس آن كشورها به اجرای طرح های مربوط به ریزگردها مقید شوند.

عباسپور گفت: برای حل مشكل ریزگردها هم باید با تشكیل كنوانسیونی اقدامات لازم با تعامل و همكاری منطقه ای صورت گیرد و اعتبارات مورد نیاز هم توسط تمام اعضای كنوانسیون تامین شود كه در این صورت به یك كشور خاص فشار وارد نخواهد آمد.

(خبرآنلاین)

درباره نویسنده