خیزش گرد و خاک در تهران

خیزش گرد و خاک در تهران

در برخی ساعات وزش باد شدید به بزرگی بالاتر از ۸ متر بر ثانیه از سمت نواحی جنوب شرقی انتظار می‌رود.

بر اساس این گزارش، غلظت ذرات معلق به طور نسبی افزوده شود، همچنین دمای هوای تهران تا روز آینده به‌طور جزیی کاهش خواهد یافت.

همچنین شاخص آلودگی هوای تهران  ۹۶ است و هوا در شرایط سالم قرار داشت.

درباره نویسنده