واحدهای ذوب مس چین تحت تاثیر برنامه کنترل آلودگی هوا

بنا به گزارش مؤسسه وودمکنزی با اجرای برنامه کنترل آلودگی هوا در چین بسیاری از واحدهای ذوب مس تحت تأثیر این برنامه قرار خواهند گرفت.
مؤسسه وودمکنزی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که برنامه سه ساله چین برای کنترل آلودگی هوا تا سال 2020، به سمت شهرهای این کشور گسترش یافته است.
تحلیل گر مؤسسه وودمکنزی در این ارتباط گفت: «ظرفیت های بزرگ ذوب #مس که در نواحی مورد هدف قرار دارند، یا مجبور به ارتقای خود هستند تا با استانداردهای جدید، خود را مطابقت دهند یا باید تولید خود را کاهش دهند. از این رو، فشار هزینه ای به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت.»
بررسی های وودمکنزی در مورد واحدهای ذوب مس نشان می دهد که سالانه 2/6میلیون تن از ظرفیت مس با این برنامه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

درباره نویسنده