کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت

کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت

مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح سه شنبه با شاخص ۷۰ در شرایط سالم قرار دارد.
کیفیت هوا در همه ایستگاه در شرایط سالم و در ایستگاه های حرم مطهر، خیام جنوبی و الهیه در شرایط پاک گزارش شده است.
بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه رسالت با شاخص ۸۷ در شرایط سالم گزارش شده است.
مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت برخی آلاینده ها نسبت به روز گذشته کاسته شده است.

درباره نویسنده