مهر و موم یک واحد آلاینده تولید آسفالت

مهر و موم یک واحد آلاینده تولید آسفالت

یک واحد تولید کننده آسفالت در بخش مرکزی شهرستان شاهین شهر و میمه، به دلیل استفاده از نفت کوره و استفاده نکردن از فیلتر مناسب کوره آسفالت و تجهیزات دانه بندی سنگ، موجب آلودگی هوا و تخریب محیط زیست شده بود به مراجع قضایی معرفی شد.
پس از تحقیقات و بررسی های بعمل آمده به استناد مواد ۱۱ و ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مواد ۱۲ و ۱۷ قانون هوای پاک و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، از ادامه فعالیت توام با آلودگی این واحد جلوگیری شد.
تماس کوتاه یا بلند مدت با ذرات معلق گرد و غبار موجب بروز بیماریهای قلبی و عروقی، بیماریهای تنفسی، آلرژی و حساسیتها و بسیاری از بیماری های ناشناخته می شود.

درباره نویسنده