طرح پنل‌های خورشیدی در شهر بوشهر اجرا می‌شود

طرح پنل‌های خورشیدی در شهر بوشهر اجرا می‌شود

رئیس شورای شهر بوشهر با اشاره به مشارکت سرمایه‌گذاران در توسعه زیرساخت‌های شهری بوشهر گفت: در این زمینه با همکاری یکی از سرمایه‌گذاران طرح پنل‌های خورشیدی در شهر بوشهر اجرا می‌شود.

ابوذر دهدار عصر امروز در نشست بررسی مشارکت سرمایه‌گذاران در توسعه زیرساخت‌های شهری از حضور نخستین سرمایهگذاری خارجی در مدیریت شهری بوشهر خبر داد و اظهار داشت: با توجه به گسترش روزافزون شهرنشینی و مصارف عمده انرژی در جنبه‎های مختلف زندگی شهری تأمین انرژی مورد نیاز خصوصاً از طریق منابع تجدیدپذیر بیش از پیش مورد توجّه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر بررسی و یافتن روش‎های تأمین انرژی مورد نیاز به ویژه از طریق منابع انرژی‎های پاک خاطرنشان کرد: نیل به شهری سرسبز، زیبـا، شـاداب، سـالم و عاری از انواع آلایندگی‌ها به‌خصوص آلودگی هـوا، از طریـق رو آوردن بـه انـرژی‌هـای جدیـد، توسـعه فضاهای سـبز شـهری و ارتقـاء سـطح بهداشت و محیط زیسـت شـهری است .

رئیس شورای شهر بوشهر از نشست تخصصی برای ساخت کارخانه تولید پنل‌های سرمایشی و گرمایشی خورشیدی خبر داد و تصریح کرد: برای استفاده از انرژیهای تجدید پذیر جلسهای برای احداث کارخانه تولید پنلهای خورشیدی و روشنایی خیابان‌ها و معابر شهر بوشهر با یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری یونانی برگزار شد.

دهدار بیان کرد: خوشبختانه این نشست نتایج بسیار خوبی در برداشت و مقرر شد تمامی روشنایی یکی از خیابان‌های شهر با به‌کارگیری از پنل‌های خورشیدی به صورت نمونه اجرا شود.

رئیس شورای شهر بوشهر با اشاره به تشکیل کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری در شورای شهر افزود: شورای پنجم در راستای حمایت، تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه‌گذاری در شهر بوشهر و شناسایی و معرفی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری را تشکیل داده است.

دهدار بیان کرد: استفاده از انرژی‌های پاک در نهایت به ارتقاء سطح رضایتمندی و کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند که این، خود از اهداف متعالی مدیریت شهری است و حرکت در مدیریت شهری به سمت استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر است.

 

درباره نویسنده