سنجشی برای میزان آلودگی هواپیماها نشده است

سنجشی برای میزان آلودگی هواپیماها نشده است

مسعود زندی سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ؛ در رابطه با آلودگی هوا و صوتی فرودگاه های تهران اظهار کرد: سازمان هواپیمایی هم موظف است استانداردهای بین المللی ، سازمان بین المللی هوانوردی(ایکائو) را رعایت کند.

وی افزود: هواپیماهای کشورباید استانداردهای سوخت ، انرژی و آلاینده های خروجی از اگزوز را رعایت کنند که معمولا بررسی اینگونه موضوعات برعهده سازمان هواپیمایی کشور است.

زندی گفت: در حال حاضر مشکل ما در رابطه با محل نامناسب فرودگاه در شهرتهران است چرا که این فرودگاه نزدیک به مراکز مسکونی و شهر است و صدای آن به دلیل ویژگی های فنی هواپیما بسیار ناهنجار است.

وی ادامه داد:فرودگاه ها مکلف هستند سیستم های کنترلی خود بر اساس استاندارد های بین المللی را پایش کنند .

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در کشور ما و برای شهری مانند تهران این مشکل و مزاحمت های صوتی از طرف فرودگاه وجود دارد چرا که صدایی که منتشر می شود بیشتر از تولید استاندارد جهانی است و این باعث آزار و اذیت ساکنان مناطق نزدیک به فرودگاه می شود.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با آلودگی صوتی و هوای فرودگاه ها در تمام برنامه های خود مطرح کرده است که فرودگاه مهرآباد به مکان دیگری منتقل شود که این مشکلات به حداقل برسد اما متاسفانه تاکنون موفق نشده ایم.

زندی تاکید کرد: فرودگاه امام خمینی (ره) این مشکلات را دارد اما به دلیل فاصله آن با مراکز مسکونی مشکلی ایجاد نکرده است .

وی در ادامه بیان کرد: هواپیماها معمولا از سوخت های مخصوصی استفاده می کنند و قانون هوای پاک تاکید کرده است که باید هواپیما ها و یا کشتی ها، استانداردهای بین المللی را رعایت کنند .

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان حفاظت محیط زیست مکاتباتی با سازمان هواپیمایی و کشتیرانی کشور برای ارائه گزارشات خود در زمینه معاینه فنی انجام داده است امامتاسفانه تاکنون پاسخی از طرف آنها دریافت نکرده ایم.

زندی در پایان گفت:تاکنون سنجشی در رابطه با خروجی اگزوز هواپیما و تاثیر آن بر آلودگی هوا صورت نگرفته است و در استانداردهای قانون هوای پاک نیز این مورد ذکر نشده است اما باتوجه به مشخصات فنی هواپیما قطعا به عنوان یکی از عوامل آلودگی هوا محسوب می شود.

درباره نویسنده