دستکاری خروجی دودکش برای فرار از جریمه آلودگی هوا

دستکاری خروجی دودکش برای فرار از جریمه آلودگی هوا

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کبودرآهنگ گفت: یک واحدهای اسیدسازی با دستکاری خروجی دودکش واحد خود، سعی در کتمان آلودگی داشت که این اقدام متقلبانه فاش شد.

پیمان زرین روز چهارشسنبه در گفت و گو با ما افزود: بررسی ها گویای این بود که مدیر یکی از واحدها با ایجاد تمهیداتی سعی در ارائه نتایج خلاف واقع به کارشناسان محیط زیست دارد که با هوشمندی مجموعه حفاظت محیط زیست این تخلف محرز شد.
وی ادامه داد: با توجه به وظیفه قانونی حفاظت محیط زیست به عنوان ضابط قضایی، پرونده این واحد برای طی مراحل قانونی و برخورد لازم به مرجع قضایی تحویل شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست کبودرآهنگ ادامه داد: پس از چند جلسه رسیدگی به پرونده و اثبات موضوع، شعبه 101 دادگاه کیفری 2 این شهرستان رای قطعی به محکومیت مسئول این واحد داده و جزای نقدی برای وی پیش بینی کرد.
زرین، تخلف این واحد را آلوده کردن هوا و ارائه اسناد، مدارک و اطلاعات خلاف واقع از طریق انجام عملیات متقلبانه در خروجی دودکش عنوان کرد.
وی گفت: تمامی واحداهای صنعتی که داری خروجی گاز، ذرات و پساب هستند به طور مستمر توسط حفاظت محیط زیست و آزمایشگاه های معتمد مورد سنجش قرار می گیرند.
وی افزود: در صورت آلایندگی، علاوه بر اینکه در لیست صنایع آلاینده گنجانده شده و باید عوارض مربوطه را به امور مالیاتی پرداخت نمایند، به مراجع قضایی نیز معرفی می شوند.
به گزارس ایرنا، اوایل مهر ماه امسال یک واحد صنعتی که در زمینه تولید چرم فعالیت داشت با مدیریت ناصحیح پسماند و پیش تصفیه پساب خروجی ناشی از فعالیت تولیدی خود، زمینه انتشار بوی نامطبوع در منطقه پیرامونی شهرک صنعتی و نیز روستای ویان را فراهم آورده بود که با حکم قضایی پلمب شد.
شهرستان کبودراهنگ با بیش از 155 هزار نفر جمعیت و سه بخش مرکزی، شیرین سو و گل تپه در منطقه شمال غربی استان همدان قرار دارد.

درباره نویسنده