ذرات معلق در تهران ۱۰۰ برابر استانداردها

ذرات معلق در تهران 100 برابر استانداردها

نماينده شرکتVERT با اشاره به وجود 300 هزار ذرات معلق در يک سانتي متر، گفت: اين اندازه نشان دهنده 100 برابري بودن تعداد ذرات نسبت به استاندارد سلامت است.
به گزارش خبرگزاري آريا، ماير با اشاره به اينکه بيشتر کلانشهرهاي دنيا ترافيک سنگين و آلودگي هوا را تجربه کرده اند، گفت: پس از آزمايش هاي صورت گرفته بر روي 155 خودرو در سال 1995 در سوئيس نتايج مثبت حاصل از اين آزمايش، استفاده از فيلتر در سوئيس و اتحاديه اروپا براي خودروهاي غير جاده‌اي و پس از آن خودروهاي احتراقي الزامي شد.
وي با بيان اينکه مسائل مشابهي در مورد آلودگي هوا در اروپا و کشورهاي مختلف وجود داشته است، افزود: اولين مقوله اي که به آن پرداختيم در سال 1952 در لندن بود که آلودگي هوا به صورت مه وجود داشت، در مدت 6 ماه بر روي حمل و نقل عمومي مطالعات صورت گرفت تا شرايط بهبود پيدا کند.
نماينده شرکتVERT با اشاره به تاثير آلودگي هوا بر سلامت جسماني تصريح کرد: 95 درصد بيماري ها از طريق ريه ايجاد مي شود، چراکه ريه به عنوان فيلتر بدن محسوب شده و تمام سم هاي طبيعي را جذب مي‌کند اما ذرات معلق به دليل اندازه بسيار کوچک وارد ريه شده و به راحتي وارد خون مي شود.
به گفته وي ذرات ريز بسيار خطرناک بوده و ريسک مرگ را به شدت افزايش مي دهد، به طوري که ذرات معلق عليرغم کودکان و سالمندان نفوذ فوق العاده‌اي در جوانان داشته و باعث مرگ و مير آن ها نيز مي شود.
وي با اشاره به اينکه براي اولين بار فيلتر در تونل هاي با طول 50 کيلومتر در سوئيس نصب شد، اظهار کرد: در سوئيس براي خودروهاي ديزلي در تونل ها استفاده کرديم و به موفقيت رسيديم که باعث کاهش 98 درصدي ذرات شدند بنابراين در تهران مي‌توانيم عملکرد خوبي در نصب فيلتر هابر روي خودروهاي ديزلي داشته باشيم.
در ادامه هنسل مديرعامل شرکت VERT اظهار کرد: براي تهران با جمعيت 8 ميليون نفري آلودگي هوا يک نکته کليدي است و اين مسئله بايد به وسيله تکنولوژي و پياده‌سازي و به روز رساني مدلهاي علمي حل شود.
وي افزود: هرچند ايران اولين کشوري نيست که با آلودگي هوا مواجه است، اظهار کرد: در اتحاديه اروپا اجراي يورو يک تا پنج به ميزان کمي توانست و از ميزان ذرات معلق بکاهد، اما موفقيت زماني حاصل شد که از فيلترهاي ارتقا يافته استفاده شد.
به گفته وي آلودگي هواي تهران از منظر کربن سياه بسيار بيشتر از استادنداردهاست که بايد در اين حوزه تلاش بيشتري صورت گيرد.
لازم به ذکر است منشاء اصلي کربن سياه احتراق خودروهاي ديزلي است و نصب فيلتر دوده در الويت قرار گيرد.

درباره نویسنده