وظیفه سازمان محیط زیست برای منشایابی ریزگردها

وظیفه سازمان محیط زیست برای منشایابی ریزگردها

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به مصوبه سال ۹۵ دولت به نام منشأیابی ذرات معلق گفت: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است که منشأیابی ذرات معلق را برای کلانشهرهای درگیر آلودگی هوا انجام دهد. منشأ یابی ذرات معلق فقط یکبار در تهران توسط شرکت کنترل کیفیت هوا انجام شد و از روی ترکیب شیمیایی ذرات معلق هوا می توان به منبع آنها پی برد.

وحید حسینی در نشست خبری شرکت کنترل کیفیت هوا که امروز با محوریت ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا برگزار شد، با بیان اینکه این همایش در هشت پنل تخصصی با حضور اساتید مجرب خارج از ایران و با همکاری کشورهای خارجی برپا می شود، اظهار کرد: در بخش های مختلف این همایش کارگاه های متنوعی در زمینه آلودگی هوا تشکیل می شود.
وی ادامه داد: یکی از کارگاه های مهم، کارگاهی برای دیزل سازها است. کسانی که خودروی دیزلی تولید می کنند باید بدانند که فیلتری متناسب با شرایط ایران وجود دارد چرا که بسیاری اوقات که سراغ دیزل سازها می رویم و مصوبات دولت را به آنها نشان می دهیم بیان می کنند که فیلترهایی که در اروپا ساخته می شوند با سوخت ما تناسب ندارند.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه تجربه ما در تهران نشان می دهد که فناوری های خوب دنیا می تواند در شهر تهران قابل استفاده باشد، گفت: در کارگاهی به این موضوع پرداخته می شود. یکی دیگر از کارگاه ها در زمینه اپیدمیولوژی آلودگی هوا و محاسبه بار بیماری آن برگزار می شود.
وی افزود: متاسفانه آزمایشگاه مناسبی در ایران برای آنالیز نمونه ها وجود ندارد و ما نمونه ها را برای آنالیز به خارج از کشور فرستادیم. آنالیز شیمیایی منشأ ذرات معلق کار سختی است و آزمایشگاه مجهزی نیاز است همچنین تفسیر داده ها کار آسانی نیست. قصد داریم که با مرکز جایکای ژاپن یک بار دیگر این آزمایش را در تهران تکرار کنیم.
حسینی با تاکید بر اینکه ذرات معلق شهرهای درگیر آلودگی هوا با یکدیگر تفاوت دارد، گفت: این کار باید در هر شهر به طور جداگانه انجام شود تا بتوانیم برنامه کاهش آلودگی …

درباره نویسنده