شاخص کیفیت هوای شهر مشهد در وضعیت ناسالم قرار گرفت

شاخص کیفیت هوای شهر مشهد در وضعیت ناسالم قرار گرفت

 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی گفت: میانگین کیفیت آلودگی هوا امروز ۱۰۲ پی.اس.آی است که برای افراد و گروه های حساس در شرایط ناسالم قرار دارد.

حمید صالحی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در  مشهد مقدس  اظهار داشت: کیفیت هوای مشهد با میانگین کیفیت آلودگی هوا 102 پی.اس.آی در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.
وی با بیان این که شاخص هوا بین 101 تا 150 پی.اس.آی نشان دهنده هوای ناسالم برای گروه های حساس است، تصریح کرد: کیفیت هوا در ایستگاه های سمزقند با 117، چمن با 116، مفتح، خیام شمالی و آوینی هریک با 114، کریمی با 104، امامیه با 102 پی.اس.آی هوایی ناسالم برای گروه های حساس دارند.
صالحی با بیان این که شاخص هوا بین 51 تا 100 پی.اس.آی سالم است، بیان کرد: همچنین کیفیت هوا در ایستگاه های الهیه با 87، حرم مطهر با 84 و خاقانی با 64 پی.اس.آی سالم است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شهروندان با استفاده از وسائط نقلیه عمومی می توانند در کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا نقش موثری را ایفا کنند. میزان آلودگی برای گروه های حساس برای مناطق ذکر شده در وضعیت هشدار قرار دارد و توصیه می شود از رفت و آمد در این مناطق خودداری کنند.

درباره نویسنده