توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی برای کاهش آلودگی هوا

توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی برای کاهش آلودگی هوا

هوا که رو به سردی می رود تعداد روزهای آلوده نیز افزایش پیدا می کند. اولین تصمیم برای مهار آلودگی هوا افزایش محدودیت های ترددی شهروندان است و تعطیلی مدارس. تصمیم گیران این حوزه یک هشدار هم در انتهای هر تصمیمی به کودکان و سالمندان و زنان باردار می دهند که از خانه هایشان بیرون نیایند. داستانی که هر سال پاییز و زمستان تکرار می شود. برخی مدیران شهری می گویند در روزهای آلوده هوا یک شیفت کاری به بهشت زهرا افزوده می شود.

شهر تهران یکی از آلوده ترین شهرهای جهان محسوب می شود که عواقب آن به صورت بیماری ها و امراض قلبی عروقی، تنفسی و سکته مغزی متوجه ساکنان این شهر می شود. تخمین زده می شود که حدود ۷۰ درصد مرگ ومیرها درتهران ناشی از مشکلات تنفسی و قلبی است که این مشکلات ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با آلودگی هوای تهران دارد. طی یک بررسی مشخص شده است، در مناطق ۲۲ گانه تهران، منطقه ۱۰ بیشترین فراوانی مرگ و میر را (۳۲۵ مورد) دارا بود و منطقه ۲۲ تهران (۴۶ مورد) کمترین فراوانی مرگ و میر را به خود اختصاص داده است.

زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، در گفت و گو با خبرنگار شهردارآنلاین درباره برنامه شورای پنجم به منظور کاهش آلودگی هوا در پایتخت گفت: “به دنبال آن هستیم که با فراهم کردن ساز و کارهایی بتوانیم از میزان آلایندگی هوای شهر تهران بکاهیم، به همین دلیل باید ناوگان حمل و نقل عمومی توسعه پیدا کند.”

وی ادامه داد: “توسعه حمل و نقل عمومی یکی از مهم‌ترین سیاست هایی است که به جد آن را دنبال خواهیم کرد، و در همین راستا توسعه مترو در الویت ما خواهد بود و تلاش می کنیم تا امکانات و تجهیزات مترو را افزایش دهیم.”

صدراعظم نوری با تأکید بر رابطه مستقیم توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا اظهارکرد: “به هر میزان که حمل و نقل عمومی توسعه یابد، به همان اندازه هم تقاضای سفر با خودروی شخصی کاهش پیدا می کند و با این امر می توانیم شاهد کاهش آلودگی هوا در شهر تهران باشیم.”

وی همچنین افزود: “در حال حاضر حمل و نقل به موضوع محیط زیست گره خورده و رسیدگی به این موضوع جزء اولویت‌های شورای پنجم است، به همین دلیل موضوع خروج خودروهای فرسوده از شهر در دستور کار ما قرار دارد و امیدواریم با یک برنامه ریزی دقیق و تعاملی با دولت به آن دست یابیم.”

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران،با اشاره به میزان بالای آلودگی هوای پایتخت تصریح کرد: “بخشی از آلودگی هوا در شهر تهران هم به دلیل شرایط جوی و ناپایداری و همچنین وارونگی هوا در فصل پاییز است، اما با برنامه ریزی بخشی از کار که در اختیار ما قرار دارد را به سرانجام می رسانیم.”

صدراعظم نوری در پایان خاطرنشان کرد: “بدون تردید رسیدگی به موضوع کاهش آلودگی هوا در شهر تهران در دستور کار ما قرار دارد و با همکاری شهردار تهران این موضوع را دنبال خواهیم کرد.”

درباره نویسنده