تولد ۲۰۰موتورسيكلت برقي تهران در تيرماه

تولد 200موتورسيكلت برقي تهران در تيرماه

وحيد حسيني، مدير عامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با اعلام اين خبر گفت: آنگونه كه نتايج منتشر شده در سياهه انتشار آلودگي هواي تهران نشان مي‌دهد، موتورسيكلت‌هاي موجود كه كاربراتوري هستند، عامل 16درصد آلودگي هواي تهران محسوب مي‌شوند. بدين ترتيب شهرداري تهران درصدد برآمده تا براي حذف اين بخش از آلودگي هوا، برنامه جايگزين كردن آنها با موتور برقي را در قالب يك چرخه ايجاد كند و به حركت درآورد.

 

به گفته وحيد حسيني، يكي از مشكلات در مسير جايگزين كردن موتورهاي برقي بجاي كاربراتوري، فاصله قيمتي آنها بود كه در موتور برقي قيمت 9.5ميليون تومان و موتور كاربراتوري قيمتي به مراتب پايين تر داشت. بدين ترتيب در سال گذشته 2 اقدام صورت گرفت كه يكي پايان شماره‌گذاري موتورهاي كاربراتوري جديد بود كه موتورهاي انژكتوري با قيمت 7 ميليون تومان بايد جايگزين آن مي‌شد و قيمتي نزديك به موتور برقي داشت. اقدام دوم نيز بحث افزايش يارانه خريد موتورهاي برقي بود. شهرداري تهران پيش از اين قرار بود 1.8ميليون تومان به خريد هر موتوربرقي يارانه بدهد كه اين عدد را به 2.5ميليون تومان رسانديم تا قيمت يك موتور انژكتوري با يك موتور برقي كاملا برابر شود و قابل رقابت باشد.

مدير عامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران تصريح كرد: بخش ديگر از برنامه جايگزين كردن موتوربرقي، آوردن موتور برقي به بازار خريد بود. در اين راه با شركت‌هاي داراي صلاحيت واردكننده و پلاك كننده مذاكره كرديم. يكي از بحث‌هاي اساسي ما در اين زمينه توجه به موتورهايي بود كه براي كار مناسب باشند. در حال حاضر بسياري از موتورهاي كاربراتوري كه بيشتري پيمايش را در شهر دارند، موتورهاي كار هستند. بنابراين بايد موتوري وارد كشور مي‌شد كه بتواند با پيمايش بالا، دست‌كم براي 100 كيلومتر تردد مناسب باشد. در مذاكره با شركت‌ها چرخه جديدي را تعريف كرديم كه يارانه 2.5 ميليون توماني شهرداري براي موتور برقي را به عنوان تسهيلات بلاعوض به توليد كننده بدهيم تا قيمت عرضه اين شركت را از رقم قيمت اصلي كم كند و به همان عدد 7 ميليون توماني برسيم كه موتورهاي انژكتوري دارند. از طرفي شركت ليزينگ شهر را هم وارد اين چرخه كرديم تا شركت‌هاي وارد كننده پس از دريافت وام، به جاي اينكه وام را به ليزينگ برگردانند، سند فروختن موتور برقي به اشخاص را برگردانند. نخستين شركتي كه با ما قرارداد امضا كرد سايپا بود. اين شركت تعهد كرد تا 500دستگاه موتور برقي موجود كند كه 200دستگاه آن در تيرماه وارد تهران مي‌شوند.

آنگونه كه حسيني اظهار كرده، بخش آخر از برنامه موتورهاي برقي جامعه هدف بود كه در اين بخش شركت پيك سبز در بازار تهران فعاليت مي‌كند. اين شركت در تأمين موتورهاي برقي مشكل داشت. با خبر تأمين 200 دستگاه موتور برقي، شركت پيك سبز كل اين تعداد را خريد تا ناوگان پيك موتور برقي خود را در محدوده بازار تأمين كند. بدين ترتيب از تيرماه، نخستين ناوگان پيك موتوري پايتخت در محدوده بازار آغاز به كار مي‌كند.

 

درباره نویسنده