معاينه فني ۴ ساله، حاشيه امني براي خودروسازان است

معاينه فني 4 ساله، حاشيه امني براي خودروسازان است

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: لابی خودروسازان به نتیجه رسید و تنها نیاز قانونی برای کاهش آلودگی هوا به نتیجه نرسید.

وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبه روز 15فروردين مجلس مبنی بر کاهش سن معاینه فنی خودروها از ۵ سال به ۴ سال گفت: معافیت ۴ ساله خودروها از معاینه فنی با ۵ سال تفاوتی ندارد این در حالی است که در پیش نویس لایحه معافیت خودروها همانند بیشتر کشورهای دنیا دو سال دیده شده بود.

وی ادامه داد: این قانون جدید حاشیه امنی برای خودروسازان ایجاد کرد تا در بحث تجهیزات خودرو که بر کاهش آلودگی هوا تاثیرگذار است، آزادانه تر برخورد کنند زیرا این خودروها ۴سالی گذرشان به دباغ خانه معاینه فنی نخواهد افتاد و از لحاظ استاندارد یا غیراستاندارد بودن این تجهیزات مورد بررسی قرار نمی گیرد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه گارانتی خودروها کوتاه تر از عمر گارانتی در دنیا با آن کیفیت تولید خودرو پیش بینی شده، گفت: بر اساس مصوبه روز گذشته مجلس خودروها تنها دو سال بعد از تولید گارانتی هستند یعنی دو سال پس از اتمام گارانتی باید به معاینه فنی مراجعه کنند و اگر رد شوند این گارانتی تمام شده و تمام هزینه معاینه فنی از جیب مصرف کننده خواهد بود. این در حالی است که این منطق در دنیا برعکس است یعنی بر اساس قوانین هوای پاک که چندین دهه از اجرای آن می گذرد تمامی تجهیزات کنترل آلایندگی در خودروها مانند کاتالیست ۸ سال گارانتی است یا بر اساس پیمایش ۸۰ هزار مایلی (۱۳۶ هزار کیلومتر) مورد حمایت تولیدکننده است.

حسینی با بیان اینکه دلیل این نوع نگاه در دنیا به تجهیزات تاثیرگذار در آلاینده های هوا آن است که برای مصرف کننده تولید آلاینده چندان در اولویت نیست و ممکن است توان مالی نصب کاتالیست را بر روی خودرو را نداشته باشد اما سلامت و هوای پاک برای حاکمیت مهم است بنابراین تجهیزات آلایندگی خودروها باید طولانی ترین گارانتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه ای کاش تغییر قانون معاینه فنی در مجلس رای نمی آورد تا دوباره می توانستیم موضوع دو ساله کردن آن را مورد در کمیسیون های تخصصی پیگیری کنیم، گفت: این مصوبه اتفاق عجیبی بود و عملا لابی خودروسازان پیروز شد و هزینه کاهش آلودگی هوا ناشی از مشکلات خودرو بر گردن مصرف کننده افتاد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه این قانون حتما بر طرح های کاهش آلودگی هوا مانند طرح كاهش تاثیرگذار خواهد بود، گفت: با اجرای این قانون ورود خودروهای آلاینده در محدوده های کم انتشار بیشتر خواهد شد و حتی بر بار ترافیکی نیز تاثیرگذار خواهد بود. قرار نیست ما دوباره چرخ را اختراع کنیم، فقط کافی بود از تجارب دنیا در این موضوع استفاده می کردیم و معاینه فنی را سختگیرانه تر برای خودروها پیش بینی می کردیم.

حسینی اضافه کرد: در حالی که تهران و کلان شهرهای کشور در زمستان ها به خاطر آلودگی هوا دچار مشکل است و شهروندانش در حال خفه شدن هستند توقع داشتیم به راحتی این امتیاز را از دست ندهیم. هر گاه از ما می پرسند که ما در حوزه قانون آلودگی هوا چه کم داریم، پاسخ می دهم قوانین کم نیست بلکه زیاد نیز هست و تنها ما یک جا نیاز داشتیم که قانون به دادمان برسد و آن هم کاهش سن معاینه فنی بود که در اینجا نیز به داد ما نرسید. به گفته وی، مشکل اصلی اجرای درست قوانین است و تا اتفاقی در دستگاه های اجرایی نیفتد آش همان آش و کاسه همان کاسه است تنها انتظار حل مشکل قانونی معافیت معاینه فنی نیز به سرانجام نرسید.

درباره نویسنده