استفاده از خودروهای دیزلی بدون معاینه فنی، در پروژه‌های شهری ممنوع شد

استفاده از خودروهای دیزلی بدون معاینه فنی، در پروژه‌های شهری ممنوع شد

طرح ممنوعیت استفاده از خودروهای دیزلی در پروژه‌های شهری بدون برگه معاینه فنی معتبر در شوراي شهر تهران تصويب شد.

اعضای شورای اسلامی شهر طرحی را به تصویب رساندند که به موجب آن شهرداری موظف است به منظور کاهش آلودگی هوا، ناوگان حمل و نقلی دیزیلی و نیز ناوگان خدمات موتوری و خدمات شهری خود را مورد نظارت فنی و دقیق در جهت کاهش ضرایب انتشارآلایندگی قرار دهد و استفاده از خودروهای دیزلی در پروژه های شهری بدون برگه معاینه فنی معتبر ممنوع خواهد بود.

محمد حقانی در جریان بررسی طرح الزام شهرداری به ساماندهی موتورهای دیزل با کاربرد زمینی، ماشین الات عمرانی ناوگان خدمات شهری اظهارداشت: با توجه به بحث کاهش آلودگی هوای شهر تهران در راستای اجرای ماده 3 برنامه پنج ساله دوم شهرداری و نیز بر اساس قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 76 جهت کنترل و کاهش آلودگی هوا شهرداری موظف است خودروهای دیزلی که در خطوط حمل و نقلی و یا ناوگان حمل و نقلی خدمات موتوری و خدمات شهری مورد استفاده قرار میگیرد را مورد نظارت فنی و دقیق در جهت کاهش ضرایب انتشارآلایندگی شان گام بردارد. وی خاطر نشان كرد: بر همین اساس طرح مذکور جهت اجرایی شدن دستورالعمل های حوزه زیست محیطی ناوگن خدمات موتوری شهرداری جهت تصویب ارائه شده است. حقانی در ادامه به قرائت بندهایی از این طرح پرداخت و افزود: در بخش دیگری از ماده واحده این طرح آمده است که شهرداری میبایست برای خودروهای دیزلی مورد استفاده در ناوگان خدمات شهری و عمومی از فیلتر های ضد دوده استفاده کند و همچنین برای کاهش آلایندگی این وسائل از سوخت های سازگار با محیط زیست مصرف کند.

رئیس کمیته محیط زیست شورا در ادامه افزود: در بند دیگری از این طرح آمده است که کلیه حوزه های اجرایی شهرداری تهران مشتمل بر مناطق، ستاد، شرکت ها و موسسات مکلف هستند در انتخاب پیمان کاران جهت اجرای پروژه های عمرانی و خدمات ممنوعیت استفاده از خودروهای دیزل در پروژه های عمرانی و خدماتی منوط به ارائه برگه معاینه فنی معتبر از ابتدای پروژه خواهد بود. محسن سرخو رییس کمیته حمل و نقل شورا نیز در جریان بررسی طرح مذکور اظهار داشت: تاخیر در تجهیز خودروها به فیلتر دوده به دلیل انجام مطالعات بود که با اتمام آن نگرانی درخصوص ادامه مراحل وجود ندارد هم اکنون برخی خودروسازان خودروهای خودرابه این سیستم تجهیزکرده‌اند.

در نهایت این طرح با اصلاحاتی به تصویب رسید.

درباره نویسنده