فعالیت ۳ ایستگاه پالایش هوا در استان زنجان

فعالیت 3 ایستگاه پالایش هوا در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، سید رضا موسوی مشکینی امشب در جلسه ستاد مدیریت بحران استان زنجان اظهار کرد: در حال حاضر سه ایستگاه ثابت پایش و کنترل آلودگی هوا در استان زنجان فعال است.

وی تصریح کرد: از سه ایستگاه موجود در استان یکی در ابهر و دو ایستگاه در شهرستان زنجان فعال است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه ایستگاه‌های موجود در استان آمار و اطلاعات لحظه‌ای از وضعیت استان دارند، گفت: طبق پالایش انجام شده در هشت ماهه امسال از حدود 56 روز هوای استان خوب بوده است.

وی با اشاره به اینکه امسال 48 روز هوای استان سالم و بقیه روزها پاک بوده است، اضافه کرد: در خرداد ماه سه روز ناسالم برای افراد حساس و در آبان ماه نیز دو روز ناسالم برای افراد حساس بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه وضعیت ناسالم هوای استان زنجان ناشی از ورود ریزگردها بوده است، تصریح کرد: منشا بیشتر ریزگردهای استان خارجی است.

موسوی با اشاره به اینکه طرحی در رابطه با ریزگردها آماده سازی شده است، اظهار کرد: این طرح به سازمان محیط زیست ارسال شده که در صورت موافقت با آن و تامین اعتبار مورد نیاز نسبت به اجرای آن اقدام شده است.

 

درباره نویسنده