توده گردوغبار درمناطق مختلف ایلام

مدیرکل بحران استان ایلام با اعلام این خبر اظهار داشت: توده گرد و غباری که عصر سه شنبه از سمت مرزهای غربی کشور وارد کشور شده مناطق مختلف ایلام را در بر گرفته است.
احمد کرمی بیان داشت: اعضای کمیته اضطرار آلودگی هوای استان به منظور جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی برای مردم مناطق مختلف استان به ویژه کارکنان اجرایی و مراجعه کنندگان به دوایر دولتی فعالیت اداره های استان تا ساعت 12 ظهر تعیین کردند.

مدیرکل بحران استان ایلام تصریح کرد: این تصمیم شامل مراکز امدادی و درمانی نمی شود.

درباره نویسنده