نفس های سنگین سنندج زیر گرد و غبار

نفس های سنگین سنندج زیر گرد و غبار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ورود موج جدید ریزگردها به استان کردستان، هوای سنندج را به حد بسیار ناسالم رساند.
مدیر اداره امور آزمایشگاه های محیط زیست کردستان گفت: میزان غلظت ذرات معلق با قطر 10 میکرون و کمتر (پی ام تن) را 261 میکروگرم بر متر مکعب بیان کرد.
استاندارد میزان طبیعی ذرات گرد و خاک در هوا 150 میکروگرم بر متر مکعب است.
آقای رحیمی از گروه های حساس، به ویژه کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی و ریوی خواست از ترددهای غیر مجاز خوداری کنند.
مدیر کل هواشناسی کردستان، میزان طبیعی دید افقی را 10 کیلومتر عنوان کرد و گفت: میزان دید افقی در این شهر 8 کیلومتراست.

آقای حیدری افزود: این موج گرد و خاک، امروز آسمان استان را ترک خواهد کرد.

درباره نویسنده