۸۵۰میلیارد ریال امسال برای بیابان‌زدایی اختصاص یافت

۸۵۰میلیارد ریال امسال برای بیابان‌زدایی اختصاص یافت

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: امسال ۸۵۰میلیارد ریال از اعتبارات ملی و ستاد بحران برای اجرای طرح بیابان زدایی در ۹۰هزار هکتار از اراضی کشور اختصاص یافته است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان شرقي، خداكرم جلالي كه براي بازديد از طرح مقابله با بيابانزايي و گردوغبارهاي نمكي حاشيه درياچه اروميه به آذربايجان شرقي سفر كرده بود حين بازديد ازطرح‌هاي مقابله با بيابانزايي در شهرستان آذرشهر، افزود: بيشترين ميزان اين اعتبار يعني حدود 600ميليارد ريال براي مقابله با پديده بيابان‌زايي و طوفان‌هاي نمكي در استان‌هاي آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي پيش‌بيني شده است.

رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: در اين طرح در هر هكتار 200اصله نهال يا درختچه‌هاي مقاوم به شوري و متناسب با شرايط اقليمي منطقه كاشته مي‌شود.

معاون وزير جهادكشاورزي همچنين با اشاره به طرح تثبيت بافت خاك در روستاي خاصلوي شهرستان آذرشهر خاطرنشان كرد: كاشت درختچه‌هاي گز و بوته‌هاي قره‌داغ و آتري پلكس در اين منطقه بسيار خوب جواب داده است و در آينده نزديك با ايجاد بافت جنگلي، احتمال وقوع طوفان‌هاي نمكي و ريزگردها به حداقل خواهد رسيد.

معاون عمراني استاندار آذربايجان شرقي هم در اين بازديد گفت: شهرستان‌هاي آذرشهر، شبستر و عجبشير به‌علت قرار گرفتن در مسير وزش باد، بيشتر در معرض ريز گردوغبار نمكي قرار دارند و بيشترين اعتبار براي مقابله با طوفان‌هاي نمكي به اين حوزه اختصاص يافته است.

محمدصادق پورمهدي افزود: سال گذشته 60ميليارد ريال از اعتبارات ستاد احياي درياچه اروميه براي طرح مقابله با ريزگردهاي نمكي اختصاص يافته بود.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان شرقي هم در اين بازديد گفت: طرح مقابله با بيابان‌زايي در 3شهرستان آذرشهر، عجبشير و شبستر اجرا مي‌شود. داور نامدار افزود: در اين طرح درختچه‌هاي گز در 500هكتار از اراضي شهرستان‌هاي عجب شير، درختچه گز، بنه و بوته‌هاي قره داغ و آتري پلكس در آذرشهر و همچنين در شهرستان شبستر نيز هزار هكتار بوته‌هاي مقاوم به شوري كاشته مي‌شود. وي اجراي طرح قرق مطلق و جلوگيري از چرا را در 2300هكتار از زمين‌هاي حاشيه درياچه اروميه، از ديگر اقدامات ضروري براي تثبيت خاك و حفظ و تقويت پوشش گياهي در اين مناطق اعلام كرد.

  • انتقاد از شفاف نبودن عملكرد ستاد

همزمان با سفر رئيس سازمان جنگل‌ها به آذربايجان شرقي، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران از عملكرد ستاد احياي درياچه اروميه انتقاد كرد و گفت: تا زماني كه اين ستاد، مهر محرمانه را از اقدامات خود برندارد و شفاف‌سازي نكند، امكان ارائه نظر متخصصان وجود نخواهد داشت.

دكتر مهدي ياسي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به ضرورت شفاف‌سازي طرح‌هاي ستاد احياي درياچه اروميه گفت: در روند فعاليت ستاد احيا خلأ حضور صاحب‌نظران وجود دارد و اقدامات ستاد شفاف نيست.

عضو سابق ستاد احياي درياچه اروميه با انتقاد از منحل شدن اين كميته راهبري ستاد احيا، اظهار كرد: در ابتداي كار ستاد احياي درياچه اروميه، كميته راهبري به‌منظور رصد اقدامات انجام‌شده، بررسي طرح‌ها از لحاظ پيشرفت درست حين اجرا و تأثيرگذاري اقدامات بر احياي درياچه اروميه وجود داشت ولي بعد منحل شد.

اين استاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه ستاد احياي درياچه اروميه بايد به‌طور مستمر مجموعه گزارش‌هاي فني و علمي مرتبط با طرح‌هاي احياي درياچه را روي سايت خود قرار دهد، افزود: در اين صورت متخصصان و صاحب‌نظران مختلف به‌طور مستقيم در جريان نحوه انجام كارها قرار گرفته و در مورد آنها اظهارنظر مي‌كنند. طرح پايش نيز اساسا به‌معناي تأييد كارهاي ستاد احياي درياچه اروميه نيست، بلكه دستيابي مستقيم متخصصان به گزارش‌هاي فني و مستند است.

وي با بيان اينكه آگاهي كارشناسان از وضعيت درياچه اروميه نبايد به‌طور غيررسمي و يا از طريق شايعات باشد، افزود: آزادسازي آب از سدها خبر خوبي است ولي نحوه مديريت و ميزان آب دريافتي درياچه، گزارش‌هايي است كه از سوي ستاد ارائه نمي‌شود. درحالي‌كه بايد حجم آب رها شده، حجم آب جريان يافته در پايين‌دست رودخانه، ميزان برداشت‌هاي غيرمجاز، سهم ورودي درياچه اروميه گزارش شود. به‌طور كلي خواسته اساسي آن‌است كه اثربخشي طرح‌هاي ستاد احياي درياچه اروميه اعلام شود و در سايت اين ستاد به معرض عموم گذاشته شود.

ياسي با تأكيد بر اينكه تا زماني كه مهر محرمانه از گزارش‌هاي كار ستاد احياي درياچه اروميه برداشته نشود، از نظرات كارشناسان نمي‌توان استفاده كرد، گفت: طرح اتصال رودخانه زرينه‌رود به سيمينه‌رود در سال93 در كميته تخصصي ستاد احيا مطرح شد، ولي مطالعات آن در اولويت قرار گرفت، درصورتي كه اين طرح قبل از مطالعه اجرا شد و مطالعه آن به بعد از اجرا موكول شد.

درباره نویسنده